Hệ thống phân phối

  • Hệ thống siêu thị Co.op
  • Hệ thống siêu thị VinaTex
  • Hệ thống siêu thị VinMart
  • Siêu thị Maxi Mark Cộng Hòa
  • Siêu thị Maxi Mark 3/2
  • Siêu thị Maxi Mark Nha Trang
  • Siêu thị Intimex Nghệ An
  • Siêu thị Văn hóa Văn Lang

Thớt gỗ tròn

Thớt gỗ tròn

Thớt gỗ tròn 190

Mã SP: TM0019

Kích thước: D190 x 22 mm

Nguyên liệu: Gỗ xà cừ

Thớt gỗ tròn 210

Mã SP: TM0021

Kích thước: D210 x 22 mm

Nguyên liệu: Gỗ Xà Cừ

Thớt gỗ tròn 230

Mã SP: TM0023

Kích thước: D230 x 22 mm

Nguyên liệu: Gỗ Xà Cừ

Thớt gỗ tròn 250

Mã SP: TM0025

Kích thước: D250 x 22 mm

Nguyên liệu: Gỗ xà cừ

Thớt gỗ tròn 320

Mã SP: TM0032

Kích thước: D320 x 22 mm

Nguyên liệu: Gỗ Xà Cừ