Hệ thống phân phối

  • Hệ thống siêu thị Co.op
  • Hệ thống siêu thị VinaTex
  • Hệ thống siêu thị VinMart
  • Siêu thị Maxi Mark Cộng Hòa
  • Siêu thị Maxi Mark 3/2
  • Siêu thị Maxi Mark Nha Trang
  • Siêu thị Intimex Nghệ An
  • Siêu thị Văn hóa Văn Lang

Rế gỗ

Rế gỗ

Rế gỗ

Mã SP: RG0003

Kích thước: D170 x 12 cm

Nguyên liệu: Gỗ cứng

Rế gỗ

Mã SP: RG0002

Kích thước: 190 x 190 x 18 mm

Nguyên liệu: Gỗ cứng