Trang chủ Giấy chứng nhận Mã số mã vạch

Hệ thống phân phối

  • Hệ thống siêu thị Co.op
  • Hệ thống siêu thị VinaTex
  • Hệ thống siêu thị VinMart
  • Siêu thị Maxi Mark Cộng Hòa
  • Siêu thị Maxi Mark 3/2
  • Siêu thị Maxi Mark Nha Trang
  • Siêu thị Intimex Nghệ An
  • Siêu thị Văn hóa Văn Lang

Mã số mã vạch

Mã số mã vạch

Hàng hóa có thể làm giả, mã số mã vạch ( Barcode ) là duy nhất. Mã số mã vạch của mỗi Doanh Nghiệp phải đăng ký với hệ thống GS1 Quốc Tế (GS1 Country)
Sản phẩm của Doanh nghiệp chúng tôi là sản phẩm hoàn toàn được sản xuất  bởi công sức và trí tuệ của người Việt. Những sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam có mã vạch bắt đầu bằng mã Quốc Gia 893.
Kính mong Quý Khách Hàng lưu ý để phân biệt hàng hóa Việt Nam và hàng hóa của các nước khác.