Hệ thống phân phối

  • Hệ thống siêu thị Co.op
  • Hệ thống siêu thị VinaTex
  • Hệ thống siêu thị VinMart
  • Siêu thị Maxi Mark Cộng Hòa
  • Siêu thị Maxi Mark 3/2
  • Siêu thị Maxi Mark Nha Trang
  • Siêu thị Intimex Nghệ An
  • Siêu thị Văn hóa Văn Lang

Lót nồi gỗ

Lót nồi gỗ

Lót Nồi Cá Vàng

Mã SP: CA_VANG

Kích thước: 18 x 20 x 2 cm

Nguyên liệu: Gỗ

Lót Nồi Cá Xanh

Mã SP: CA_XANH

Kích thước: 18 x 20 x 2 cm

Nguyên liệu: Gỗ

Lót Nồi Cá Biển Xanh

Mã SP: CA_BIEN_XANH

Kích thước: 20 x 20 x 2 cm

Nguyên liệu: Gỗ