Hệ thống phân phối

  • Hệ thống siêu thị Co.op
  • Hệ thống siêu thị VinaTex
  • Hệ thống siêu thị VinMart
  • Siêu thị Maxi Mark Cộng Hòa
  • Siêu thị Maxi Mark 3/2
  • Siêu thị Maxi Mark Nha Trang
  • Siêu thị Intimex Nghệ An
  • Siêu thị Văn hóa Văn Lang

Gỗ ASH Handmade

«  1 2  » 

Gỗ ASH Handmade

Khay Tim

Mã SP: ASH_TIM

Kích thước: 18.5 x 20 cm

Nguyên liệu: Gỗ ASH

Khay Mây Hoa

Mã SP: ASH_MAY_HOA

Kích thước: 19 x 24 cm

Nguyên liệu: Gỗ ASH

Khay Gấu

Mã SP: ASH_GAU

Kích thước: 19 x 24 cm

Nguyên liệu: Gỗ ASH

Khay Viên Sỏi

Mã SP: ASH_VIEN_SOI

Kích thước: 17 x 20 cm

Nguyên liệu: Gỗ ASH

Khay Vuông

Mã SP: ASH_VUONG

Kích thước: 18 x 18 cm

Nguyên liệu: Gỗ ASH

Khay Vuông Tay Cầm

Mã SP: ASH_VUONG_TC

Kích thước: 15.5 x 20 cm

Nguyên liệu: Gỗ ASH

Khay Đám Mây

Mã SP: ASH_DAM_MAY

Kích thước: 15 x 26 cm

Nguyên liệu: Gỗ ASH

Khay Chữ Nhật

Mã SP: ASH_CHU_NHAT

Kích thước: 13 x 26 cm

Nguyên liệu: Gỗ ASH

Khay Tròn Tay Cầm

Mã SP: ASH_TRON_TC

Kích thước: 20 x 30 cm

Nguyên liệu: Gỗ ASH

«  1 2  »